Wet goed verhuurderschap (Wgv)

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan

 

Deze wet omvat de volgende onderwerpen:

bevorderen van goedverhuurderschap

Gemeentelijk meldpunt

Gemeentelijk verhuurvergunning

inbeheername

handhaving en toezicht

  

De publicatie in de staatscourant kunt u hier lezen. Heeft u vragen over de Wgv neem dan contact met ons op.