Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

Per 1 maart 2024 gaat de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki) in. Hier is het Besluit Kwaliteit Incassodienstverlening (Bki) in opgenomen.

 

Dit besluit behelst de volgende onderwerpen:

vakbekwaamheid incassomedewerkers

inzichtelijkheid van de vordering

omgangseisen en informatievoorziening

inrichting van werkzaamheden en administratie

klachtenbehandeling

registratieplicht

beheer, handhaving en toezicht

wijziging besluit voor buitengerechtelijke incassokosten

 

Het besluit is nog als adviesaanvraag aanhangig bij de Raad van State en is nog niet definitief aangenomen. Zodra de Wki in gaat, is Payq Incasso klaar om hier aan te voldoen. Heeft u hier vragen over neem dan contact met ons op.